Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 2010(51) | 207-212

Article title

X KONFERENCJA MUZEALNICTWA MORSKIEGO I RZECZNEGO TRZYMAJMY SIĘ MORZA Kołobrzeg, Muzeum Oręża Polskiego, 12-15 maja 2010 roku

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Jubileuszowa X konferencja naukowa środowisk związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i tradycji morskiej i rzecznej tytułem „Trzymajmy się morza” nawiązywała do 92. rocznicy utworzenia Ligi Morskiej i Kolonialnej. Odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jej organizatorami byli: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. Program konferencji obejmował dwudniową sesję naukową oraz dwudniową podróż studyjną. Konferencji towarzyszyły: wystawa retrospektywna Jerzego Ściesińskiego pt. „Na styku lądu i morza” oraz recital Jerzego Porębskiego „Z rybakami w świat – morskie opowieści z szantą w tle”.W konferencji uczestniczyli przedstawiciele muzeów, a także instytucji i stowarzyszeń zainteresowanych muzealnictwem i dziedzictwem morskim i rzecznym, również przedstawiciele organizacji turystycznych i osoby zajmujące się tworzeniem oraz promocją produktów turystycznych. Obrady toczyły się wokół tematów związanych z: edukacją morską i rzeczną, pracami naukowymi i badawczymi nadwodnego dziedzictwa kulturowego, tworzeniem produktów turystycznych w oparciu o to dziedzictwo. W ramach sesji zatytułowanych: „Programy konserwatorskie i badania naukowe”, „Działalność muzeów morskich i rzecznych”, „Z dziejów żeglugi śródlądowej” referenci prezentowali stan aktualny i plany rozwojowe muzeów morskich i rzecznych, projekty i realizacje ekspozycji muzealnych oraz takie działania, jak strategie promocji i marketingu, zmierzające do ulepszenia komunikacji muzeów z odbiorcą i zacieśnienia więzów z społecznością lokalną. Objazd studyjny szlakiem dobrych praktyk w muzeach i galeriach historycznych Pomorza Zachodniego była to podróż tematyczna wzdłuż wybrzeża Bałtyku, podczas której zapoznano się ze stanem placówek muzealnych gmin województwa zachodniopomorskiego. Ostatniego dnia odbyła się podróż szlakiem militarnej historii miasta „Twierdza Kołobrzeg” . X Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego w Kołobrzegu osiągnęła wysoki poziom naukowy. Była spotkaniem wybitnych profesjonalistów, ale także społeczników i miłośników zabytków, którzy gromadzą, prowadzą badania naukowe i eksponują obiekty nadwodnego dziedzictwa kulturowego.

Keywords

Journal

Year

Volume

Pages

207-212

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-405cbdcf-5a40-31b0-9de1-1e1ed7e3db15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.