PL EN


Journal
2010 | 2010(51) | 207-212
Article title

X KONFERENCJA MUZEALNICTWA MORSKIEGO I RZECZNEGO TRZYMAJMY SIĘ MORZA Kołobrzeg, Muzeum Oręża Polskiego, 12-15 maja 2010 roku

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Jubileuszowa X konferencja naukowa środowisk związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i tradycji morskiej i rzecznej tytułem „Trzymajmy się morza” nawiązywała do 92. rocznicy utworzenia Ligi Morskiej i Kolonialnej. Odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jej organizatorami byli: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. Program konferencji obejmował dwudniową sesję naukową oraz dwudniową podróż studyjną. Konferencji towarzyszyły: wystawa retrospektywna Jerzego Ściesińskiego pt. „Na styku lądu i morza” oraz recital Jerzego Porębskiego „Z rybakami w świat – morskie opowieści z szantą w tle”.W konferencji uczestniczyli przedstawiciele muzeów, a także instytucji i stowarzyszeń zainteresowanych muzealnictwem i dziedzictwem morskim i rzecznym, również przedstawiciele organizacji turystycznych i osoby zajmujące się tworzeniem oraz promocją produktów turystycznych. Obrady toczyły się wokół tematów związanych z: edukacją morską i rzeczną, pracami naukowymi i badawczymi nadwodnego dziedzictwa kulturowego, tworzeniem produktów turystycznych w oparciu o to dziedzictwo. W ramach sesji zatytułowanych: „Programy konserwatorskie i badania naukowe”, „Działalność muzeów morskich i rzecznych”, „Z dziejów żeglugi śródlądowej” referenci prezentowali stan aktualny i plany rozwojowe muzeów morskich i rzecznych, projekty i realizacje ekspozycji muzealnych oraz takie działania, jak strategie promocji i marketingu, zmierzające do ulepszenia komunikacji muzeów z odbiorcą i zacieśnienia więzów z społecznością lokalną. Objazd studyjny szlakiem dobrych praktyk w muzeach i galeriach historycznych Pomorza Zachodniego była to podróż tematyczna wzdłuż wybrzeża Bałtyku, podczas której zapoznano się ze stanem placówek muzealnych gmin województwa zachodniopomorskiego. Ostatniego dnia odbyła się podróż szlakiem militarnej historii miasta „Twierdza Kołobrzeg” . X Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego w Kołobrzegu osiągnęła wysoki poziom naukowy. Była spotkaniem wybitnych profesjonalistów, ale także społeczników i miłośników zabytków, którzy gromadzą, prowadzą badania naukowe i eksponują obiekty nadwodnego dziedzictwa kulturowego.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
207-212
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-405cbdcf-5a40-31b0-9de1-1e1ed7e3db15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.