Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2017 | 17(1) | 123-138

Article title

Wpływ funkcjonowania lotniska na zmiany klimatu na przykładzie Portu Lotniczego Lwów

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wpływ emisji spalin z silników samolotów na klimat Ziemi to poważny problem dla przemysłu lotniczego. Wraz ze wzrostem liczby pasażerów rośnie zużycie paliwa lotniczego oraz emisja gazów cieplarnianych (GHG). Może to destabilizować światowe stosunki klimatycz ne, a w konsekwencji powodować szkody środowiskowe, ekonomiczne i społeczne na skalę globalną, regionalną i lokalną. Według szacunków Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) samoloty są odpowiedzialne za 3,5% antropogenicznego efektu cieplarnianego. Aby zapobiec negatywnym skutkom zmian klimatycznych, konieczne jest poznanie czynników wpływających na to zjawisko na poziomie lokalnym oraz opracowanie metody zmniejszania skutków klimatycznych związanych z działalnością lotnisk. W artykule przedstawiono obliczenia i analizę wartości wymuszania promieniowania związanego z emisjami samolotowymi oraz wpływu promieniowania chmur na obszarze Portu Lotniczego Lwów. Obliczone wartości zostały zweryfikowane przez porównanie z danymi meteorologicznymi dotyczącymi temperatury w mieście i na terenie lotniska.

Year

Volume

Pages

123-138

Physical description

Dates

published
2018-10-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-40602963-1278-35c9-8094-9a6c5c5d112c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.