Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XII(1 (34)) | 85-126

Article title

Polska pedagogika przedszkolna w XXI wieku. Poszukiwania badawcze i implikacje do praktyki

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Abstrakt Głównym celem systematycznego przeglądu jest zbadanie obszarów i kierunków rozwoju polskiej pedagogiki przedszkolnej w XXI wieku. Przegląd literatury z ostatnich dwudziestu lat z obszaru wczesnej edukacji pozwolił na wyodrębnianie trzech obszarów dociekań naukowych wokół których skupiają się rozważania teoretyczno-praktyczne: profesjonalista - nauczyciel, kompetentne dziecko i status dzieciństwa oraz nowe perspektywy i obszary badawcze. Oprócz studiów teoretyczno - empirycznych zaprezentowano najważniejsze osiągnięcia międzyuczelnianych zespołów naukowych pedagogiki przedszkolnej.

Year

Volume

Pages

85-126

Physical description

Dates

published
2021-04-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-40620f81-afbc-3718-a939-5a6421c73a1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.