Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 11(1) | 339-346

Article title

FRÖBEL’S BOOK „THE EDUCATION OF MAN“ AND ITS PEDAGOGICAL LEGACY

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
The study deals with the persistent pedagogical legacy of the German classical peda-gogue Friedrich Fröbel, which was preserved in the form of a work entitled “The Edu-cation of Man”, representing the congruence of pedagogy and psychology for the strategic education of children. It assesses the anchoring of Fröbel’s principles orient-ed to education and their persisting form. It identifies gnomic ideas that are relevant to the preschool and elementary pedagogy and provide high-quality, valuable advice and suggestions for today’s effective, systematic, purposeful education and upbringing of children of preschool and early school-age. It documents the continuity of develop-ment of his inspiring ideas with which Fröbel stimulated the professional public and thus contributed to the development of modern pedagogical and psychological think-ing. Education, Friedrich Fröbel, The Education of Man, Upbringing Dane badane dotyczy długotrwałego dziedzictwa pedagogicznego niemieckiego pedagoga klasycznego Friedricha Fröbela, które przetrwało w postaci pracy „Menschenerziehung”, „Edukacja człowieka”, które reprezentuje zgodność pedagogiki i psychologii dla edukacji strategicznej dzieci. Zostało ocenione zakorzenienie zasad edukacji Fröbela i ich trwały charakter. Zostały przeanalizowane ludowe idee dotyczące pedagogiki przed- szkolnej i wczesnoszkolnej, które stanowiły cenne, wysokiej jakości porady dla współczesnej efektywnej, systematycznej i celowej edukacji i wychowania dzieci w wieku przed- szkolnych i wczesnoszkolnym. W studium została udokumentowana ciągłość rozwoju jego inspirujących idei, dzięki Fröbel zrobił duży wkład w rozwój współczesnej myśli pedagogicznej i psychologicznej. Edukacja, Friedrich Fröbel, Edukacja człowieka, wychowanie

Year

Volume

Pages

339-346

Physical description

Dates

published
2020-08-14

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-419ee758-0108-3e81-b6a8-ac3478fce735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.