Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 576(1) | 44-58

Article title

Pedagogiczne działania asystenta rodziny skierowane do dzieci i młodzieży

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Jednym z nowych zawodów wprowadzonych do polskiego systemu wsparcia rodziny, mogących realizować pracę socjalno-wychowawczą, obok pracownika socjalnego i pedagoga szkolnego, jest asystent rodziny. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Podstawowym zadaniem asystenta jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Do innych zadań należą między innymi: pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz motywowanie rodziców i dzieci do skorzystania z innych form pomocy i integracji. Asystent rodziny prowadzi pracę skierowaną do całej rodziny, do rodziców i do dzieci. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane przykłady działań opiekuńczo-wychowawczych realizowanych przez asystenta rodziny wycelowane do dzieci i młodzieży.

Year

Volume

Pages

44-58

Physical description

Dates

published
2019-04-11

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4286f315-2de2-331a-8f63-3d481a33ce49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.