Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 60(3 (237)) | 103-117

Article title

Teachers’ conceptualisations of bilingualism at The British School in Warsaw

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Głównym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie złożoności zjawiska bilingwizmu, pokazanie, jak ludzie, którzy posługują się na co dzień co najmniej dwoma językami, definiują to pojęcie, oraz ukazanie zależności pomiędzy ścieżką edukacyjną wybraną w celu osiągnięcia statusu osoby dwujęzycznej i postrzeganiem własnego bilingwizmu. Ponadto intencją publikacji jest przedstawienie korzyści oraz wad płynących z bycia dwujęzycznym w ujęciu nauczycieli szkoły międzynarodowej. Badania zostały przeprowadzone w Szkole Brytyjskiej w Warszawie. Dwudziestu ośmiu nauczycieli różnych narodowości zostało poproszonych o zdefiniowanie pojęcia dwujęzyczności i umieszczenie się na pięciostopniowej skali bilingwizmu. Artykuł pokazuje swoiste różnice w postrzeganiu własnej dwujęzyczności przez nauczycieli o narodowości polskiej i niepolskiej. Ujawnia również zależność między wybraną przez nich strategią edukacyjną oraz ich pozycją na skali bilingwizmu.

Year

Volume

Pages

103-117

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-42bb551b-f96f-3e7f-8ee9-f1aaae9247ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.