Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 66 | 4 | 287-308

Article title

Kalibracja wpływu atrybutów w procesie wyceny masowej nieruchomości za pomocą metod decyzyjnych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Zdarzają się sytuacje, gdy jednocześnie należy wycenić dużą liczbę nieruchomości. W takich przypadkach wskazane jest stosowanie metod masowej wyceny nieruchomości. Za ich pomocą wycenia się wartości nieruchomości na podstawie wartości definiujących je atrybutów. Celem artykułu jest taka kalibracja wpływu atrybutów na wartości jednostkowe nieruchomości w masowej wycenie, aby uzyskać jedynie minimalne błędy wycen. Badanie przeprowadzono dla 318 nieruchomości mieszkaniowych zlokalizowanych w Szczecinie. Zastosowano Szczeciński Algorytm Masowej Wyceny Nieruchomości wraz z podejściem ekonometrycznym, statystycznym i eksperckim. Podejście ekonometryczne oparto na modelu regresji grzbietowej, podejście statystyczne na cząstkowych współczynnikach korelacji τ Kendalla, natomiast podejście eksperckie na metodzie AHP. W celu zminimalizowania średniokwadratowego błędu wycen (MSE), zastosowano programowanie kwadratowe wraz z podejściem statystycznym i eksperckim. Najlepsze wyceny osiągnięto przy zastosowaniu podejścia ekonometrycznego i statystycznego z minimalizacją MSE. Najmniej dokładne wyniki uzyskano przy zastosowaniu podejścia statystycznego i eksperckiego bez minimalizacji MSE. Z jednej strony optymalizacja MSE poprawia jakość wycen, ale z drugiej zawęża ich zmienność, co może sprawić, że wycena nieruchomości dla innych danych może być problematyczna.

Keywords

Year

Volume

66

Issue

4

Pages

287-308

Physical description

Dates

published
2020-05-11

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-42bc2251-6535-3dc7-9bcf-e8e2ee8aefc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.