Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 21(21) | 115-137

Article title

WPŁYW PANIKI MORALNEJ NA POSTRZEGANIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W pracy zawarto analizę dyskursu publicznego w Polsce dotyczącego relacji między prawami osób, które odbyły przewidziany wyrokiem wymiar kary za przestępstwa seksualne, a działaniami państwa, które poprzez system prawny i legislację stara się zapewnić bezpieczeństwo publiczne izolując te osoby od społeczeństwa. Teoretyczną ramę analiz stanowi koncepcja paniki moralnej, często aplikowana w badaniach relacji między państwem a innymi podmiotami bezpieczeństwa. Koncepcja ta do tej pory rzadko została wykorzystywana w badaniach nad bezpieczeństwem publicznym. Podstawową tezą pracy jest przekonanie, że panika moralna potęguje zagrożenie oceniane jako „stan obsesji”, a tym samym wpływa na postrzeganie bezpieczeństwa. Analiza empiryczna dotyczy odbytej w roku 2014 debaty publicznej na temat zagrożenia, które niosło zwolnienie z zakładu karnego Mariusza Trynkiewicza. U podstaw koncepcji pracy leży założenie, że panikę moralną, z pewnymi zastrzeżeniami, należy traktować jako wskaźnik publicznego zainteresowania określonym problemem bezpieczeństwa publicznego. Nagłaśnianie go przez środki masowego przekazu „legitymizuje” go jako istotny problem społeczny w obszarze bezpieczeństwa, który wymaga szybkich prawnoinstytucjonalnych rozwiązań. Jako schemat analityczny wykorzystano w tekście model sekwencyjny, atrybucyjny oraz hybrydalny paniki moralnej.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-43d6018b-5b3b-3037-81de-d00e4bbbdc08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.