Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 7(1) | 41-58

Article title

O POTRZEBACH ZMIAN POLSKIEJ USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. O GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZENIACH EKSPORTOWYCH

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Właściwy system instytucjonalny oraz odpowiednie regulacje mogą odgrywać istotną rolę w wspieraniu eksportu, w szczególności w zakresie dostępności finansowania eksportu. W Polsce Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1135) jest ważnym aktem prawnym kształtującym system wsparcia eksportu. Przeprowadzona analiza zapisów ustawy wskazuje potrzebę wielu zmian, które zdaniem autorów doprowadzą do wzmocnienia systemu finansowania eksportu w Polsce. Zmiany te dotyczą katalogu produktów oraz ich dostępności, a ich szybkie przeprowadzenie zdaniem autorów przełoży się większe wykorzystanie instrumentów wsparcia eksportu. Celem artykułu jest wykazanie, dlaczego dla rozbudzenia szerszego zainteresowania rynku oficjalnym wsparciem eksportu konieczna jest gruntowna nowelizacja tej Ustawy oraz przedstawienie propozycji zmian regulacji, które doprowadzą do wzmocnienia systemu wsparcia eksportu w Polsce. ubezpieczenia eksportowe, finansowanie eksportu, kredyty eksportowe, ryzyko kredytowe

Year

Volume

Pages

41-58

Physical description

Dates

published
2020-07-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4451540f-8a92-335a-807a-18b520931c5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.