Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2018(4) | 37-51

Article title

Weak democracies under pressure, 1918 and 1989 in comparison

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Artykuł dotyczy ostatniego kryzysu demokracji przedstawicielskiej. Analizuje on zwłaszcza cechy i warunki rozpadu demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Metoda badania polega głównie na dokładnej interpretacji różnych danych z zakresu przemian społecznych, politycznych i gospodarczych w latach 90. i później. Dodatkowo artykuł analizuje losy reżimów demokratycznych w okresie międzywojennym i przyczyny ich słabości. Oczekiwania społeczeństw w odniesieniu do przemian politycznych były głównym czynnikiem napędzającym politykę w obydwu badanych okresach w Europie Środkowo-Wschodniej. Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie radzić sobie z kryzysem demokracji w regionie: stabilizacja demokratycznych wspólnot potrzebowałaby zarówno silnej polityki społecznej opartej na procesie nadrabiania zaległości w rozwoju gospodarczym w stosunku do Zachodu, jak i ostrożnego obchodzenia się z obawami przed „globalizacją”.

Year

Volume

Pages

37-51

Physical description

Dates

published
2019-08-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-446139c6-b666-3087-8959-437a79b2d754
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.