Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11(3) | 2-3

Article title

Editorial/ Wstęp

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp Absolwenci i Studenci Szkół Wyższych, Czytelnicy i Sympatycy Medical Science Pulse! Kwartalnik Naukowy „Medical Science Pulse” – lista czasopism B MNiSW – 6 pkt, po kolejnej ocenie eksperckiej w międzynarodowej bazie Index Copernicus liczba punktów ICV za rok 2016 – 100! Coraz wyższa punktacja jest potwierdzeniem wzrastającej jakości naukowej oraz edytorskiej naszego Kwartalnika, jedynego punktowanego czasopisma z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej w regionie. Dziękujemy za współuczestnictwo w tym naukowym wyzwaniu Państwu – naszym Autorom i Czytelnikom, Recenzentom, Członkom Rady Naukowej, Redaktorom, Zespołowi Redakcyjnemu oraz władzom PMWSZ w Opolu. Szczególnie dziękujemy Autorom, którzy zaufali naszej Redakcji i tak licznie w tym roku przesyłają prace do „Medical Science Pulse”. Zapraszamy do zapoznania się z częścią naukową zeszytu trzeciego. Wszystkie manuskrypty, podobnie jak w zeszycie pierwszym i drugim, publikowane są w języku angielskim. Otwierają ją prace oryginalne poświęcone różnicom behawioralnym związanym z zachowaniami zdrowotnymi miedzy płciami determinującymi stan odżywienia u hospitalizowanych pacjentów w podeszłym wieku, samobadaniu jąder wśród mężczyzn w wybranych uwarunkowaniach socjodemograficznych, postawom wobec eutanazji w kontekście lęku przed śmiercią wśród fizjoterapeutów i opiekunów osób z niedowładami oraz wiedzy kobiet chorych na padaczkę na temat macierzyństwa. Zachęcamy do zaznajomienia się z pracami o ocenie efektywności automasażu w redukcji bólu menstruacyjnego u kobiet, ocenie nawyków żywieniowych młodzieży gimnazjalnej w aspekcie występowania otyłości, zachowaniach prozdrowotnych młodzieży licealnej w ocenie uczniów i nauczycieli, wiedzy studentów PMWSZ w Opolu na temat honorowego krwiodawstwa i leczenia krwią. Zachęcamy także do zapoznania się z niezwykle interesującą pracą poglądową na temat terapii artystycznej w pielęgniarstwie. Gorąco zapraszamy Państwa do przesyłania wyników projektów badawczych, opisów przypadków, a także prac poglądowych w języku angielskim. Gwarantujemy profesjonalną korektę redaktora językowego – specjalisty native speakera. Przypominamy, że równolegle z wersją drukowaną czasopisma ukazuje się w bezpłatnym dostępie wersja elektroniczna na stronie medicalsciencepulse.com. Na tej stronie również zakładka dla autorów tekstów – narzędzie umożliwiające inicjację procesu edytorskiego publikacji oraz jego pełną kontrolę na każdym etapie prac redakcyjnych. Wszystkie artykuły publikowane są w systemie Open Access na licencjach Creative Commons, macie więc Państwo szansę dotrzeć ze swoimi publikacjami do bardzo szerokiego grona odbiorców. Z przyjemnością informujemy także, że Redakcja Kwartalnika rozpoczęła organizację V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse pod roboczym tytułem „Intersyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych”, na którą już serdecznie zapraszamy do naszej Uczelni 22 i 23 maja 2018 roku. Ta forma upowszechniania nauki cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodych naukowców, a wykładowcy przybywają licznie nie tylko z Polski, ale i z innych krajów Europy oraz USA. Zachęcamy wszystkich do współpracy z Redakcją „Medical Science Pulse”. Z okazji nowego roku akademickiego 2017/2018 życzymy autorom, członkom Rady Naukowej, redaktorom, studentom i pracownikom Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz całej społeczności akademickiej Opola i regionu czasu najlepszych inspiracji. Niech ten rok będzie interesujący i niezwykły, niech otworzy nowe możliwości zdobywania wiedzy i postawi nowe wyzwania dydaktyczne i naukowe. Gaudeamus igitur…

Keywords

Year

Volume

Pages

2-3

Physical description

Dates

published
2017-11-06

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-446ac768-9385-392b-8cdb-113cf0d506f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.