Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(128) | 70-99

Article title

ZMIANA STADIUM POSTĘPOWANIA KARNEGO JAKO PODSTAWA DO ZWOLNIENIA POLICJANTA ZE SŁUŻBY W POLICJI ZE WZGLĘDU NA „WAŻNY INTERES SŁUŻBY”

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł został w całości poświęcony problematyce związanej ze zwolnieniem ze służby w Policji ze względu na ważny interes służby. Regulacja ta zawarta jest w art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Pojęcie to jest klauzulą generalną, co oznacza, że nie ma precyzyjnie określonych granic znaczeniowych. Wskazanie przypadku objętego tym przepisem wymaga studium indywidualnego zdarzenia. Jednym z nich jest zmiana stadium postępowania przygotowawczego z in rem w ad personam. Zmiana łączy się automatycznie z utratą przymiotu nieposzlakowanej opinii, która jest niezbędnym warunkiem do pełnienia służby w Policji. Omówiono zatem, jakie relacje zachodzą pomiędzy „przesłanką nieposzlakowanej opinii” a „ważnym interesem służby”. Wskazano także przyczyny, które determinują do zwolnienia na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji z uwagi na przedstawienie policjantowi zarzutów o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Year

Volume

Pages

70-99

Physical description

Dates

published
2020-01-15

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-44e9f795-1236-3c1c-929b-20d341552c32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.