Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 60(1 (235)) | 127-152

Article title

Philosophy for Education – an attempt at exercise in thought

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Niniejszy artykuł jest poświęcony kwestii filozoficznego zaangażowania w problematykę edukacyjną. W odwołaniu do idei Hannah Arendt ćwiczenia w myśleniu oraz do metodologii typów idealnych Maksa Webera dokonuję próby eksploracji sposobów wiązania filozofii i praktyki edukacyjnej. Wyróżniając wydarzenia otwierające poszczególne możliwości rozumienia relacji między filozofią a praktyką edukacyjną, dokonuję rekonstrukcji tych możliwości jako idealnych typów filozoficznego zaangażowania w kwestię edukacji. Każdy z wyróżnionych typów odwołuje się do innego rozumienia filozofii, filozofii edukacji, pedagogiki i praktyki edukacyjnej. Całość wywodu zmierza ku sformułowaniu pokrytycznego typu, który będąc praktykowanym sposobem wiązania filozofii i praktyki edukacyjnej, wymaga refleksyjnego uznania swojej prawomocności.

Year

Volume

Pages

127-152

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4549002c-49a0-3c76-a15b-ad0038ac3ffc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.