PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 267-282
Article title

Bilans – propozycje nowej formuły sprawozdawczej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony rozważaniom na temat nowej formuły bilansu,obecnie szeroko dyskutowanej w środowisku rachunkowców. Zaprezentowano w nimbilans w trzech formach – obowiązującej obecnie według MSR 1, proponowanejprzez IASB/FASB, oraz autorskiej, stanowiącej modyfikację propozycji IASB/FASB.Podjęto próbę analizy wszystkich propozycji i odpowiedzi na pytanie, czy i na ilezmiana struktury bilansu, polegająca na przyporządkowaniu aktywów/zobowiązańi kapitału własnego do rodzajów działalności, zwiększa jego przejrzystość. W artykulewykorzystano studia literaturowe oraz analizy bilansów polskich spółek publicznychw latach 2006–2008.
Keywords
PL
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-45bacb86-7c91-3ad7-ba01-c6d65af5b708
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.