Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 59 | 48-53

Article title

PRAWNA OCHRONA DÓBR KULTURY W HISZPAŃSKICH MUZEACH PAŃSTWOWYCH

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Dobra kultury stanowią perłę w koronie Hiszpańskiego Dziedzictwa Historycznego, objętą najwyższym poziomem ochrony przyznawanym na gruncie prawa zarówno ogólnopaństwowego, jak i autonomicznego. Muzea państwowe stanowią instytucje nie tylko obejmujące pod swoimi skrzydłami najbardziej znaczące dziedzictwo kulturowe, ale same niejako całościowo są dobrem kultury. Artykuł ma na celu przybliżenie struktury prawa ochrony dziedzictwa historycznego w Hiszpanii, określenie miejsca muzeum w tym systemie, zadań stawianych przed muzeami, a także kwestii zarządzania nimi.

Journal

Year

Volume

59

Pages

48-53

Physical description

Dates

published
2018-05-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-45ec76ab-5b16-38b5-b2ab-92acdf99e6e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.