Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3(XX) | 153-166

Article title

ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł porusza tematykę dotyczącą zapobiegania przestępczości w planowaniu przestrzennym. We wstępie wskazuje na rozumienie bezpieczeństwa w ujęciu socjologicznym i prawnym. Następnie precyzuje istotę i znaczenie aktów planistycznych w sferze zapobiegania przestępczości. Omawia też prewencyjne prawo administracyjne oraz założenia programu CPTED w zapobieganiu przestępczości. Opracowanie zawiera krótkie podsumowanie.

Year

Volume

Pages

153-166

Physical description

Dates

published
2020-09-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-460a889e-53fc-3d54-8f49-685866fda949
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.