Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2016 | 15(1) | 99-114

Article title

Rola kapitału ludzkiego w zrównoważonym rozwoju ukraińskiego Obwodu Czernihowskiego

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Tematem artykułu są podstawy rozwijania kapitału ludzkiego jako najbardziej wartościowego zasobu każdego społeczeństwa. W celu ustalenia, jak poziom wydatków i opinia społeczna wpływają na tworzenie kapitału ludzkiego, przeprowadzone zostały badania empiryczne. Zaproponowano też autorską definicję „modernizacji kapitału ludzkiego”. Przeanalizowano wpływ dochodów i wydatków gospodarstw domowych na jakościowy wzrost kapitału ludzkiego. Ujawniono, że najważniejszym czynnikiem rozwoju społecznego jest edukacja, gdyż poszerza ona zakres wyborów dostępnych jednostce i kształtuje jakość jej życia. Stwierdzono, że wdrożenie metody facylitacji społecznej jako podstawowego narzędzia edukacji nieformalnej powinno być jednym z kierunków modernizacji ukraińskiego systemu szkolnictwa. Udowodniono ponadto, że priorytetami zrównoważonego rozwoju w Obwodzie Czernihowskim winny stać się: przezwyciężenie negatywnych zjawisk w sferze zatrudnienia, poprawa w dziedzinie kształtowania zarobków oraz tworzenie infrastruktury społecznej.

Year

Volume

Pages

99-114

Physical description

Dates

published
2018-10-02

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4700e3f7-08a4-34fa-9b26-5ad973e226e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.