Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(129) | 136-147

Article title

ROLA DZIELNICOWEGO W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Dzielnicowy jest gospodarzem przydzielonego mu rejonu służbowego, powinien znać specyfi kę obsługiwanego terenu, realizować policyjną profi laktykę prewencji kryminalnej z jednoczesnym urzeczywistnianiem służebnej roli Policji wobec społeczeństwa. Czy spełnia on jego oczekiwania?

Year

Volume

Pages

136-147

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-473662e8-94a7-30d7-86f7-f3f633b6d3d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.