Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 2010(51) | 63-70

Article title

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W MUZEUM SZTUKI DAWNEJ Dział Edukacji Muzealnej Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł jest prezentacją praktyk i metod stosowanych przez Dział Edukacji Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Przedstawiony został ogólny profil działalności edukacyjnej w Oddziale Sztuki Dawnej oraz wybrane z realizowanych w nim zajęć i projektów. Opisane zostały te działania, które najlepiej obrazują misję działu, którą jest upowszechnianie wiedzy o sztuce, a w szczególności o zbiorach Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku wśród wszystkich grup wiekowych, także osób defaworyzowanych oraz rozbudzanie wyobraźni i nauka czerpania przyjemności z kontaktu z dziełem sztuki. Omówione zostały także zagadnienia charakterystyczne dla specyfiki instytucji, czyli przede wszystkim działalność edukacyjna związana z obrazem Sąd Ostateczny Hansa Memlinga oraz propagowaniem wiedzy o Gdańsku (min. poprzez realizację projektów „Klasa w Gdańsku” oraz „Nowa Historia”). Kolejnym istotnym elementem działalności edukacyjnej, przedstawionym w artykule są warsztaty skierowane do osób niepełnosprawnych - podkreślono konieczność konsultowania tego typu przedsięwzięć ze specjalistami zajmującymi się danym typem niepełnosprawności. Celem publikacji, poza prezentacją własnej aktywności oraz podzieleniem się doświadczeniami jest postulat stworzenia platformy wymiany metod pracy i doświadczeń pomiędzy muzeami, która umożliwiłaby w przyszłości stworzenie spójnej metodyki, mającej powszechne zastosowanie.

Keywords

Journal

Year

Volume

Pages

63-70

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-479c0438-587b-3d82-b83c-e5642f30e435
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.