Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 2009(50) | 167-175

Article title

MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ – HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY

Authors

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, w woj. opolskim mieści się w zabytkowym budynku, który w średniowieczu stanowił część murów miejskich i spełniał rolę arsenału. Potem mieściły się tu wodociągi i schronisko młodzieżowe. Ostatecznie obiekt przystosowano do potrzeb muzealnych w drugiej połowie XX wieku. Otwarcie placówki stało się możliwe dzięki zaangażowaniu Emila Metznera. Ten właściciel zakładu hafciarsko-galanteryjnego był przede wszystkim miłośnikiem sztuki i wytrawnym kolekcjonerem. W testamencie przekazał swoje zbiory miastu z zastrzeżeniem, aby na ich podstawie utworzono muzeum. W czasie II wojny światowej budynek został zajęty przez gestapo na potrzeby tajnego więzienia, a zbiory powstającego muzeum, pomimo iż zostały zabezpieczone, w znacznej mierze zaginęły. Po zakończeniu działań wojennych o ponowne otwarcie placówki postarał się Józef Wierzyński nauczyciel oraz miłośnik dziejów ziemi prudnickiej. Na jej potrzeby mieszkańcy miasta przekazali posiadane przez siebie pamiątki. Otwarcie muzeum nastąpiło 10 maja 1959 r. zaś dekadę później nadano mu statut i samodzielność. Zbiory muzeum prezentowane są w ramach trzech działów. Kolekcja działu archeologicznego obejmuje zabytki od epoki kamienia po średniowiecze. Szczególnie cenne są te z okresu kultury łużyckiej. Rzadkością na skalę kraju jest zespół zabytków wydobytych z grobu odlewcy obejmujący ciekawe formy odlewnicze narzędzi i ozdób z brązu. Dział etnograficzny gromadzi eksponaty charakterystyczne dla kultury ludowej, przedmioty gospodarstwa domowego, narzędzia związane z obróbką lnu i tkactwem, a także śląskie stroje ludowe. Dział historyczny obejmuje zbiór dokumentów i druków z okresu od XIV do XIX w., dawną broń oraz wyroby rzemieślnicze. Do szczególnie wartościowych eksponatów należą: pergamin Władysława Opolczyka z 1384 r. oraz Biblia z 1577 r., wydana w Krakowie. Dziś, po gruntownym remoncie muzeum łączy w sobie cechy stylu retro z nienachlaną nowoczesnością. Na oszklonym dziedzińcu odbywają się koncerty i ekspozycje sztuki współczesnej. W ciągu roku wiele ciekawych ekspozycji i różnorodnych inicjatyw przyciąga prawie cztery tysiące zwiedzających.

Keywords

Journal

Year

Volume

Pages

167-175

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-47c07bac-68ed-3742-b589-ec4cceb0ddf0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.