Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 18(18) | 21-38

Article title

BEZPIECZEŃSTWO W EDUKACJI: PERSPEKTYWA UCZNIA. PRZEGLĄD BADAŃ I PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH AGRESJI W SZKOLE

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa w szkole z perspektywy ucznia. Określono zakres zjawiska oraz opisano rodzaje agresji i przemocy, jakich doświadczają uczniowie ze strony swoich rówieśników i nauczycieli. Przedstawione zostały badania psychologiczne i socjologiczne wykazujące generalny trend wzrostowy zachowań agresywnych i przemocy oraz prawa ucznia mające na celu jego ochronę oraz regulujące jego funkcjonowanie w szkole. Wskazano na konieczność systemowych rozwiązań dotyczących radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole oraz potrzebę wprowadzania programów profilaktycznych do szkół.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-483f5fc9-5efe-32d9-bd1a-a9f0901a23e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.