Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 587(2) | 14-23

Article title

O edukacji wizualnej w kontekście ilustracji artystycznej – aspekt historyczny i współczesny

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł wprowadza w problematykę wychowania estetycznego z wykorzystaniem zagadnienia artystycznej grafiki książkowej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Zaprezentowano w nim założenia kształcenia w wymienionym zakresie. Szczególną uwagę skupiono na wychowawczym oddziaływaniu ilustracji książkowej. Podano krótki zarys historyczny polskiej ilustracji artystyczna w książce dla dzieci. Wskazano kluczowe nurty rozwojowe oraz reprezentatywne postaci polskiego ilustratorstwa. Ukazano przykłady wykorzystania wybitnej książki autorskiej przez twórców do warsztatowych form animacji kultury książki wśród dzieci. Stanowią one odniesienie i uzasadnienie działań zainicjowanych w realizacji projektu „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców na wydziale pedagogicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz ,,Warsztatów językowo-czytelniczych’’ prowadzonych przez Małgorzata Centner-Guz. W dobie nowych mediów, które dla młodego pokolenia stanowią niezwykle istotny element ich życia, nie tylko komunikacyjnego dla najmłodszych odbiorców nadal istotny jest kontakt z książką.

Year

Volume

Pages

14-23

Physical description

Dates

published
2020-02-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4888109f-8452-3f4d-a74d-97beb44ef900
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.