Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 32(32) | 181-201

Article title

Podstawowe zadania ochrony w RP osób niepełnosprawnych i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przedstawia się typologię niepełnosprawności i dyskutuje się niejednoznaczność definicji. Wskazuje się na społeczny, a nie tylko indywidualny problem wspierania osób niepełnosprawnych (ON). Wyróżnia się szczególną grupę osób, których niepełnosprawność powstała na służbie w misjach pokojowych, poza granicami kraju, czyli tzw. weteranów poszkodowanych (WP). Wstępnie przedstawia się stan zapewnienia bezpieczeństwa personalnego i społecznego obu grup – ON i WP, w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawnych oraz działania instytucji rządowych i pozarządowych.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-48fdd05f-6eab-3008-8700-3e712e50e2f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.