Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 54 | 42-46

Article title

MUZEA W CYFROWYM ŚWIECIE I PROSUMENT W MUZEUM. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH DO PROMOCJI WŁASNEJ MUZEUM

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Internet to medium, które umożliwia natychmiastową i dwustronną komunikację oraz współtworzenie i współuczestniczenie w kulturze – możliwość w skali, jakiej nie doświadczyliśmy nigdy wcześniej. Rozumieją to dobrze muzea, dla których standardem jest już posiadanie strony internetowej, a coraz więcej instytucji odnajduje się również w działaniach na Facebooku. Bo podstawą jest prosta zasada: komunikacja jest skuteczna, gdy jest prowadzona tam, gdzie są nasi interesariusze – zarówno obecni jak i przyszli odwiedzający, społeczności lokalne i potencjalni sponsorzy czy patroni medialni. Patrząc na sieć z innej perspektywy – miejsca takie jak fora internetowe, blogi, platformy typu nk.pl czy Facebook to skarbnica wiedzy na temat naszych odwiedzających – nie tylko tego kim są, ale przede wszystkim – czego potrzebują, oczekują, jak spędzają wolny czas, czego im brakuje. Dodatkowo, konsument żyjący w kulturze always on, a jednocześnie w niedostatku czasu nie czeka na weekendowe wydanie dziennika, aby sprawdzić „co jest grane”. Sięga po smartfona i pyta znajomych na portalu społecznościowym, gdzie polecają udać się wieczorem. Artykuł podejmuje temat obecności polskich muzeów w sferze internetu, porusza kwestię stylów i modeli komunikacji wybranych jednostek z interesariuszami poprzez sieć, porównuje charakter obecności z przekazami w mediach tradycyjnych i społecznościowych, podkreśla dobre praktyki stosowane przez muzea oraz wskazuje trendy, które muzea mogą wykorzystać w przyszłości, aby sprostać oczekiwaniom nowoczesnego odbiorcy.

Journal

Year

Volume

54

Pages

42-46

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-49290358-f971-3a86-80d4-8de9f3049a67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.