Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2015 (35)(1) | 144-157

Article title

Semestr europejski w Sejmie RP. Aspekty instytucjonalne i prawne

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
The article analyses the first years of the functioning of the European semester mechanism in the Sejm of the Republic of Poland from the institutional and legal perspectives. The author shows the evolution of the procedure in the lower house of the Polish parliament since the first edition of the Semester in 2011 until the last one recently ended in 2014. The research concerns the participation of different committees in the process of examining documents of the Semester cycle, EU inter-parliamentary cooperation, as well as the legal aspects of the government-parliament relations according to the cooperation act. The article also contains recommendations. Artykuł poddaje analizie od strony prawnoinstytucjonalnej pierwsze doświadczenia związane z funkcjonowaniem semestru europejskiego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Autor pokazuje ewolucje mechanizmu w izbie niższej polskiego parlamentu od pierwszej edycji semestru w 2011 r. do ostatniej zakończonej procedury w 2014 r. W pracy podniesione są m.in. kwestie udziału poszczególnych komisji sejmowych w pracach nad dokumentami składającymi się na cykl semestru, współpracy międzyparlamentarnej w UE, a także uwarunkowań prawnych semestru z uwzględnieniem współpracy między rządem i parlamentem w ramach ustawy kooperacyjnej. Artykuł zawiera także rekomendacje.

Year

Volume

Pages

144-157

Physical description

Dates

published
2020-03-22

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4a1ce885-9e23-3e49-b4a0-d011ed7f489a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.