Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 35(1) | 35-47

Article title

Bezdomność uliczna - po drugiej stronie lustra

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony problemom bezdomności ulicznej i odmiennemu postrzeganiu tego zjawiska w środowisku ludzi „domnych” i osoby bezdomne. Autor prezentuje swoisty rytuał przejścia z „normalnego” życia w kryzys bezdomności. Badania objęły 22 osoby bezdomne i były prowadzone w formie wywiadu swobodnego oraz graficznego odwzorowania „mapy świata” na wzór piramidy potrzeb Maslowa ze szczególnym naciskiem potrzeby podstawowe. Realizacja tych potrzeb, jak również potrzeb wyższego rzędu odbywa się w sposób alternatywny, odmienny od przyjętych w normach społecznych.

Journal

Year

Volume

Pages

35-47

Physical description

Dates

published
2020-04-22

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4b173199-11ba-3323-bdc8-3bdddee83344
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.