Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 7(1) | 317-328

Article title

NIEUCHRONNOŚĆ KARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA STWORZENIE ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNEJ I POMOC JEJ: NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW PRAKTYKI SĄDOWEJ UKRAINY

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule poruszona została kwestia nieuchronności karnej odpowiedzialności prawnej na Ukrainie za stworzenie organizacji terrorystycznej i pomoc jej. Na podstawie statystycznych, dedukcyjnych i indukcyjnych metod badawczych przeprowadzono analizę praktyki sądowej Ukrainy w tym zakresie. Ukazane zostały wady prawa obowiązującego na Ukrainie i zaproponowano sposoby jego poprawy. Przeanalizowano decyzję Rady Najwyższej Ukrainy w celu zapobiegania aktom terrorystycznym i wysunięto propozycje poprawy działalności tego organu ustawodawczego. organizacja terrorystyczna, odpowiedzialność karna, terroryzm, przestępstwo, kara

Year

Volume

Pages

317-328

Physical description

Dates

published
2020-07-14

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4bf083b6-821a-3e4e-9d78-07dc974b5087
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.