Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2019(3) | 121-134

Article title

Legal aspects of protection of the financial interests of the European Union

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Prawne aspekty ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej Podstawy oraz ramy działania instytucji Unii Europejskiej i jej państw członkowskich wyznaczają akty prawne ustanawiane na poziomie unijnym. Podstawy prawne na poziomie unijnym zawierają kluczowe normy w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej oraz stanowią główne wyznaczniki dla poszczególnych państw UE przy tworzeniu przez ich właściwe instytucje podstaw prawnych na poziomie krajowym. Celem pracy jest przedstawienie głównych podstaw prawnych dotyczących ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej na poziomie unijnym, co przyczyni się do zbadania wpływu tych przepisów na wykrywanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych w UE.

Year

Volume

Pages

121-134

Physical description

Dates

published
2019-11-19

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4c06d29d-9094-3b63-b61b-77b4a8c0cc90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.