Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 35(6) | 117-134

Article title

Koncepcja i przykład pomocy asystenckiej jako formy wsparcia w readaptacji społecznej więźniów w kontekście działalności parafii rzymskokatolickiej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji pomocy asystenckiej i form wsparcia więźniów poddanych procesowi readaptacji społecznej we wspólnocie religijnej. Szczególną płaszczyzną wartości jest włączenie zasady zrównoważonego rozwoju w zakres działań ukierunkowanych na proces readaptacyjny, organizowany głównie w oparciu o zastosowane zasady pomocniczości. W artykule zastosowano socjologiczne metody jakościowe, głównie studium przypadku oparte na obserwacji socjologicznej skazanego i osoby pełniącej nadzór nad nią, który ujmuje się w kategorii pomocy asystenckiej. Analizie poddano umowę o zatrudnieniu osoby skazanej przy pracach charytatywnych w parafii i spontaniczne wywiady przeprowadzone w kontekście działania osób pełniących nadzór. Wynikiem przeprowadzonych obserwacji i analiz jest określenie celowości zasady zrównoważonego rozwoju w procesie readaptacyjnym. To szczegółowe principium społeczne w perspektywie antropocentryzmu umiarkowanego wzmacnia proces readaptacyjny najbardziej poprzez optymalizację czasu pracy, którą skazany w parafii może wykonywać na rzecz otoczenia środowiskowego. Wskaźnik oszczędności czasu pracy będący wnioskiem z przeprowadzonych analiz pozwala poszerzyć funkcjonalność parafii jako instytucji społecznej i udoskonalić łańcuch realizowanych celów przez skazanego. Wartość środowiska przyrodniczego nie odgrywa w tych działaniach znaczącej roli, w perspektywie antropocentryzmu umiarkowanego najistotniejszą wartością jest bowiem osoba ludzka i działania służące ponownemu włączeniu jej w życie społeczne. Główną formą wsparcia osoby pełniącej pomoc asystencką jest towarzyszenie i umożliwienie odpowiedzialnego korzystania ze zróżnicowanych zasobów parafii.

Journal

Year

Volume

Pages

117-134

Physical description

Dates

published
2020-12-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4c3bec88-2665-3538-bab2-265576953824
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.