Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 60(1 (235)) | 113-126

Article title

The curious case of ‘trendy theory’, ‘training’ and targets in the reform of university-based teacher education in England

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli w Anglii przechodzi obecnie radykalne przemiany wprowadzane przez ministrów, którzy z przyczyn ideologicznych sprzeciwiają się krytycznym perspektywom w programie nauczania. Obecny minister szkolnictwa Michael Gove obdarzył takie perspektywy etykietką „mody na teorię” i często powtarza, że taka moda jest bez znaczenia albo wręcz szkodliwa. W reformie angielskiego szkolnictwa zapanowała ortodoksja „zdrowego rozsądku” i praktycyzmu, oparta na tezie, że nauczanie jest „rzemiosłem”, którego można się nauczyć wyłącznie przez obserwację i kopiowanie zachowania wykwalifikowanych nauczycieli. Kursy początkowe dla nauczycieli, przed przemianami bazujące na połączeniu praktyki w szkole z wykładami na uniwersytecie, są więc przenoszone do szkół, gdzie propagowany przez ministerstwo szkolnictwa model nauczania polega na wyznaczaniu uczniom indywidualnych celów i ciągłym pomiarze nauki przy użyciu testów i egzaminów. Artykuł jest próbą oceny tych przemian i zubożałych doświadczeń edukacyjnych dla nauczycieli-stażystów i ich uczniów, jakie z obecnej reformy mogą wyniknąć. Niechęć polityków do teorii jest jednym z objawów „antyintelektualizmu” charakteryzującego obecne czasy. Prymat praktycyzmu odciąga uwagę od głębszych przemyśleń o znaczeniu edukacji dla jednostki i społeczeństwa. Pomimo ataków na „modę na teorię”, kształcenie musi opierać się na bogatej tradycji myśli teoretycznej, aby zachować holistyczną i prawdziwie edukacyjną orientację.

Year

Volume

Pages

113-126

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4d243743-190e-3a56-a331-3c038109c8cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.