Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 587(2) | 3-13

Article title

Zmiany w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji w kontekście antycypacji zawodu przez studentów

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule podejmuję problematykę zmian w kształceniu nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej w Polsce zwracając uwagę na kontekst polityczno-ideologiczny i filozoficzny. Przywołuję tu argumenty przemawiające za koniecznością dbałości o jakość kształcenia i konieczność nieustannego dokształcania się nauczycieli. Zwracam uwagę na przydatny w tym zakresie Korelacyjny Model Profesjonalnego Rozwoju Nauczyciela Davida Clarke’a i Hilary Hollingsworth oraz na europejski kontekst rozwiązań w tym zakresie. W dalszej części zastanawiam się nad filozofią kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji przytaczając m.in. krytyczne poglądy Potulickiej na temat neoliberalnej filozofii amerykańskiej oraz podając odmienne podejście Bay Area Teacher Training Institute (także amerykańskie) zwane BATTI, w którym zakłada się, że filozofia kształcenia nauczycieli powiązana jest ściśle z filozofią edukacji. W drugiej części przytaczam przykład własnych badań jakościowych nad antycypacją siebie w zawodzie nauczyciela wczesnej edukacji przez studentów. W wyniku analizy studenckich esejów wyłoniłam kilka typów nauczyciela: „profesjonalista”, „praktykant/stale uczący się”, „artysta/animator”, „przyjaciel dzieci i rodziców/autorytet”, „entuzjasta/pasjonat” i „konstruktywista”.

Year

Volume

Pages

3-13

Physical description

Dates

published
2020-02-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4d8a9fbf-e31a-3eee-842a-da0f985806f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.