Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 62 | 197-208

Article title

“CSI: WARSAW” – Crime Scene Investigation Training at the University of Warsaw

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Autor przedstawia umiejscowienie kryminalistyki i nauk sądowych w systemie nauczania prawa na polskich uniwersytetach. W swoim artykule konfrontuje tradycyjne, wysoce teoretyczne podejście do kryminalistyki z nowoczesnym i innowacyjnym programem praktycznych warsztatów, które zostały z powodzeniem wdrożone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt edukacyjny znany pod nazwą „CSI: Warsaw” powstał, by przeciwstawić się podsycanym przez kulturę popularną, oderwanym od rzeczywistości oczekiwaniom społecznym wobec możliwości i skuteczności nauk sądowych (podejście takie określa się mianem „Efekt CSI”). Opracowany na WPiA UW kurs praktyczny analizy miejsca zdarzenia, ujawniania, zabezpieczania i interpretacji materiału dowodowego stał się bardzo szybko popularnym elementem programu kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. W artykule opisano szkielet i strukturę przedmiotu zajęć, procedurę selekcji kandydatów, charakterystykę bardzo realistycznych, praktycznych i odbywających się w czasie rzeczywistym warsztatów, a także ocenę ich skuteczności. Dodatkowo przedstawiono efekty praktyczne programu, przekładające się na pozycję zawodową absolwentów Wydziału Prawa, wchodzących na rynek pracy w profesjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Journal

Year

Volume

62

Pages

197-208

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4de0e753-2136-35e7-ab87-99fc36f34e33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.