Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2011 | 6 | 17-25

Article title

REKREACJA JAKO SPOSÓB WZMACNIANIA UKŁADU KRĄŻENIA CZŁOWIEKA

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Współczesny świat nagromadził przez wieki wiele zagrożeń, z którymi współczesny człowiek zmuszony jest się zmagać. Problemy te mają charakter interdyscyplinarny. Obecnie możemy zaobserwować ogromny postęp w medycynie od przełomu XVIII i XIX w., gdy doszło do tzw. industrializacji. Jednak od dawien dawna najlepszą formą podtrzymania dobrej kondycji psychofizycznej jest aktywny wypoczynek w czasie wolnym, podejmowany z własnej chęci i określany mianem rekreacji. Większość społeczeństwa nie jest świadoma korzyści, jakie niesie ze sobą czynny wypoczynek. Aktywność rekreacyjna może w istotny sposób wpłynąć na nasz organizm. Oddziałuje ona na układy: nerwowy, oddechowy, ruchowy, pokarmowy czy krążenia. Można więc stwierdzić, że ten rodzaj aktywności jest panaceum na większość problemów, z jakimi zmaga się współczesny człowiek. W pracy została omówiona rekreacja, jej definicja, rodzaje, funkcje, a także różne czynniki, które wpływają na jej wykonywanie. W pracy został przybliżony również układ krążenia, jak i najważniejsze choroby z nim związane, jakie można niwelować przez aktywność rekreacyjną.

Year

Volume

6

Pages

17-25

Physical description

Dates

published
2019-12-05

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4e1742cb-475d-37ff-a94c-786e0ccde678
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.