Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 578(3) | 48-63

Article title

Dzieciństwo nauczycieli i habitualny wzorzec ucznia – na podstawie nauczycielskich narracji

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Głównym celem podejmowanej w tekście problematyki jest ukazanie wyłaniającego się z nauczycielskich narracji wzorca ucznia w nawiązaniu do odsłoniętej w trakcie ich analiz i interpretacji kategorii dzieciństwa. Retrospektywne powracanie badanych nauczycieli do tego okresu wiąże się z przywoływaniem doświadczeń gromadzonych zarówno w domu rodzinnym, jak i w szkole. Zgadzając się z Pierre’em Bourdieu, zakładam, że to w skumulowanych doświadczeniach ukryta jest pasywna strona ludzkiego habitusu – ustrukturowango i zarazem strukturującego wzorca działania i percepcji. Przyglądając się nauczycielskim doświadczeniom z dzieciństwa, postanawiam dokonać próby ich naświetlenia i ukazania, w jaki sposób na ich podstawie konstruują oni realizowane przez siebie działania edukacyjne (w obrębie niektórych ujawnionych sfer) oraz jak spoglądają na ucznia i jaki jego obraz „malują” w swych narracjach.

Year

Volume

Pages

48-63

Physical description

Dates

published
2019-06-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4f103e00-95f9-3266-b1ad-b6feeeccdaf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.