Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2019 | 25(1) | 95-107

Article title

Przyjazny dla środowiska sposób stymulacji właściwości ochronnych gleby

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Rozwój gospodarki glebowej na poziomie lokalnym i regionalnym napotyka wyzwania związane ze wzrostem poziomu zanieczyszczenia gleby w systemach zurbanizowanych. Tak więc intensywne użytkowanie gleby na Ukrainie w ostatnich latach spowodowało znaczną utratę próchnicy, czemu towarzyszą negatywne zmiany właściwości agrofizycznych, fizykochemicznych i biologicznych gleby. Celem badań było modelowanie procesu pobudzania naturalnych właściwości ochronnych kompleksu glebowego z uwagi na wpływ biokompozytu na osady ściekowe i fosfogips w warunkach siarczanowania. Przeprowadzono ekstrakcję frakcji chemicznych zanieczyszczonej gleby przed i po obróbce. Zastosowano dyfraktometrię rentgenowską i analizę mikroskopową do tworzenia obrazów powierzchniowych obrabianej gleby. Opracowano mapę składu mineralnego próbek gleby po przetworzeniu przez biokompozyt oparty na osadzie ściekowym i fosfogipsu. Opracowano model technologiczny procesu remediacji gleb, który obejmuje dwa etapy: uprawę aerobową z użyciem biokompozytu; etap fitoremediacji w celu dodatkowego leczenia.

Year

Volume

Pages

95-107

Physical description

Dates

published
2019-09-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4f674660-2aaa-3343-a8c9-34264f0dac29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.