Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3(XX) | 69-79

Article title

ZASADA DOBRA RODZINY CONTRA ZASADA RÓWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE BONU WYCHOWAWCZEGO

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W niniejszym opracowaniu problematyka bonu edukacyjnego posłużyła jako egzemplifikacja istniejącego w prawie, nauce i życiu publicznym sporu między zasadą dobra rodziny a zasadą równości. Są gminy, w których taki bon został ustanowiony. W niektórych gminach bon przyznano jednak wyłącznie biologicznym lub adopcyjnym rodzicom dzieci pozostającym w związku małżeńskim. Wprowadzenie takiego warunku – zdaniem niektórych – oznacza naruszenie zasady równości. Wydawałoby się, że między zasadą dobra rodziny a zasadą równości nie ma sprzeczności i można je pogodzić. I rzeczywiście, w wielu obszarach zasady nie kolidują ze sobą, a jeśli są właściwie stosowane, mogą przyczynić się do rzeczywistej pewności dobra rodziny

Year

Volume

Pages

69-79

Physical description

Dates

published
2020-09-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-4f9a083d-2f64-38d8-850b-b09f039d2109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.