Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 16(4) | 116-128

Article title

Społeczny fenomen futbolu: Opozycja w służbie kultury – kształtowanie się struktury i tożsamości kibicowskiego świata

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W anglojęzycznej literaturze przedmiotu od dawna toczy się dyskusja o naturze wspólnotykibiców piłkarskich. Przez lata akademicki dyskurs zdominowany był przez tematykęchuligaństwa stadionowego. W polskiej socjologii sportu ten temat dopiero od niedawnajest eksplorowany. Niniejszy tekst proponuje pewne ramy koncepcyjne do badań empirycznychkibiców. Rozważania zawarte w tekście mogą posłużyć jako rodzaj zestawu narzędzianalitycznych do badania tej tożsamości. Mowa o wzorze kształtowania opozycji,mechanizmie definiowania tożsamości na zasadzie odgradzania swojego świata od „Innego”.Jest to jedna z fundamentalnych cech definiowania ruchu kibicowskiego w Polsce.Używanie antagonistycznych/opozycyjnych form definiowania tożsamości przywołujetakże kontekst czynników zewnętrznych wpływających na zachowanie kibiców. Przyszłebadania empiryczne mogą zatem wyodrębnić te wymiary wzorów opozycyjnych, którew polskim kontekście stanowią istotny zasób tożsamościowotwórczy.

Year

Volume

Pages

116-128

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-504c462e-b4ec-3ffc-87da-bb441c96577b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.