Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 579(4) | 3-10

Article title

Pedagogiczny kontekst orientacji merkantylnej młodzieży aktywnej w mediach społecznościowych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Publikacja dotyczy teoretycznych rozważań na temat orientacji merkantylnej młodzieży aktywnej w mediach społecznościowych. Przedstawiono teoretyczne aspekty pedagogiki w kontekście oddziaływania mediów na człowieka. Zinterpretowano zjawisko cyberkultury występującej w przestrzeni mediów społecznościowych. Poddano analizie problematykę orientacji merkantylnej oraz zdefiniowano jej rolę w kształtowaniu postaw młodzieży w relacji z mediami społecznościowymi.

Year

Volume

Pages

3-10

Physical description

Dates

published
2019-07-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5095b8be-dedb-3755-9506-286f39404562
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.