Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 569(4) | 3-12

Article title

Oddziaływania wychowawcze rodziców a materializm ich dzieci

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W prezentowanych badaniach sprawdzano w jaki sposób postawy wychowawcze prezentowane przez matkę i ojca wiążą się z materializmem ich dzieci. Zbadano 346 osób, 230 kobiet (66,5%) i 116 mężczyzn (33,5%). Do pomiaru zmiennych posłużyły: kwestionariusz Moje wspomnienia z dzieciństwa Arrindella i współpracowników (2001), Skala wartości materialistycznych Richins (2004), Skala priorytetów życiowych (2001) oraz Skala motywów zarabiania pieniędzy Srivastavy, Locke’a i Bartol (2001). Wyniki badania pokazały, że formowaniu orientacji materialistycznej sprzyjają negatywne postawy wychowawcze: odrzucająca matki oraz nadmiernie ochraniająca ojca. W przypadku postaw pozytywnych – wpływ jest dwukierunkowy. Postawa pozytywna ojca stanowi zasób blokujący rozwój orientacji materialistycznej. Analogiczna postawa matki może zaś jej sprzyjać.

Year

Volume

Pages

3-12

Physical description

Dates

published
2018-05-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-50e61284-e09c-37ac-9d8e-2817b18559de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.