Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22(22) | 167-188

Article title

IMIGRACJA – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Imigracja, to wyrażenie, które od kilku już lat wywołuje w mieszkańcach Europy mieszane uczucia. Dla jednych przybywający masowo do Europy uchodźcy są zwyczajnymi ludźmi szukającymi schronienia, bezpiecznego miejsca na ziemi dla siebie i swoich dzieci, uciekającymi przed okrucieństwami wojny. Dla wielu ludzi uchodźcy są zagrożeniem dla bezpieczeństwa, są elementem niszczącym ich (nasz) system wartości. W wielu krajach europejskich toczy się od dłuższego czasu debata społeczna poświęcona kwestii imigracji. Można przy tej okazji zaobserwować wyraźny rozdźwięk towarzyszący tej dyskusji. Podczas gdy liczne głosy społeczeństwa wielu krajów domagają się powstrzymania fali niekontrolowanego napływu imigrantów, przedstawiciele władz konsekwentnie powtarzają argumenty, ich zdaniem – przemawiające za koniecznością niesienia pomocy za wszelką cenę, w tym za cenę życia swoich obywateli. Powtarzanym opiniom o korzyściach płynących z przyjmowania kolejnych setek tysięcy przybyszów z Bliskiego Wschodu i Afryki przeczą akty wandalizmu i przemocy, których dopuszczają się imigranci wobec goszczących ich społeczeństw. W związku z tym rodzi się pytanie – imigracja jest dla Europy szansą czy może stanowi poważne zagrożenie dla podstawowych wartości europejskich takich jak: wolność, tolerancja, wzajemne zrozumienie i szacunek?

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-514c0ba9-2c25-3ffd-bda8-f36945260a5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.