Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 20(20) | 144-163

Article title

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NA SZCZEBLU KRAJOWYM – ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł ten ma na celu przedstawienie rozważań na temat organizacji i funkcjonowania zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia zagrożenia na szczeblu krajowym. Prezentowane jest także pokazanie prawidłowego działania jednego ze szczebli systemu zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej ze wskazaniem zadań i kompetencji Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w strukturze zarządzania kryzysowego, a także przedstawienie działań administracji publicznej na wypadek wystąpienia zagrożenia.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5156f80b-6030-3b22-bf6b-d5f0771e9eb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.