PL EN


2015 | 20(20) | 144-163
Article title

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NA SZCZEBLU KRAJOWYM – ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł ten ma na celu przedstawienie rozważań na temat organizacji i funkcjonowania zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia zagrożenia na szczeblu krajowym. Prezentowane jest także pokazanie prawidłowego działania jednego ze szczebli systemu zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej ze wskazaniem zadań i kompetencji Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w strukturze zarządzania kryzysowego, a także przedstawienie działań administracji publicznej na wypadek wystąpienia zagrożenia.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-5156f80b-6030-3b22-bf6b-d5f0771e9eb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.