Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2017 | 17(1) | 111-122

Article title

Gry symulujące zmiany klimatyczne jako skuteczne narzędzie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych problemów, przed jakimi stoi obecnie ludzkość. Tymczasem programy nauczania w szkołach na Ukrainie w większości przypadków nie zawierają aktualnej, praktycznej wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych. W artykule przedstawiono przykłady stosowania w szkołach znanych na świecie gier symulujących zmiany klimatyczne. Przeanalizowano je pod kątem przydatności jako narzędzia w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR). W badaniu poddano ocenie 12 gier pochodzących z pięciu źródeł działających na zasadzie otwartego dostępu (m.in. WWF, Red Cross Climate Centre). Gry wykorzystano w badaniu pilotażowym przeprowadzonym w pięciu ukraińskich szkołach w celu oceny ich przydatności w programie nauczania w ramach przedmiotów biologicznych. Zastosowanie gier przyniosło istotne efekty w postaci większego zrozumienia zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych oraz wiedzy na temat możliwych rozwiązań. Proponowane gry mogą skutecznie wypełnić lukę edukacyjną w tej dziedzinie.

Year

Volume

Pages

111-122

Physical description

Dates

published
2018-10-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-51774bbd-a4f9-3250-aa7f-481a61716cab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.