Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 10(1) |

Article title

KULTURA: Tożsamość w społeczeństwie (po)nowoczesnym w perspektywie „tradycyjnej”1 interpretacji własnej biografii

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule koncentruję się na analizie tych wymiarów biograi, których sposób interpretacji przez wielu został ogłoszony jako passé, tymczasem w niektórych sytuacjach biogracznych, kulturowych i społecznych pozostaje on wciąż aktualny. Lepiej bowiem da się owe sytuacje, a w szczególności ich interpretacje, scharakteryzować za pomocą „tradycyjnych”, a nie ponowoczesnych atrybutów, takich jak płynność, epizodyczność rozmaitych sfer aktywności. Chodzi więc o sytuacje, w których kolektywny wymiar tożsamości buduje się na podstawie etnicznych czy narodowych identykacji, gdzie poszukuje się stałych punktów odniesienia dla deniowania biogracznych doświadczeń, a poczuciezakorzenienia postrzegane jest jako jedna z fundamentalnych potrzeb biogra cznych. Nawet w dobie ponowoczesności kultura wciąż oferuje tu bogate instrumentarium umożliwiające budowanie biogracznej całości, więzi z miejscem urodzenia, nostalgii wobec przeszłości, przymusu powrotu do korzeni itp. Mówiąc w tym kontekście o doświadczeniu biogracznym trzeba podkreślić, że jest ono związane z procesem tworzenia i werykowania tożsamości zarówno indywidualnej jak i zbiorowej. Tak więc, poszukując owych śladów, koncentruję się na przykładach pracy nad biograą i zarazem tożsamością. Problematyka, do której się odwołuję jest związana z moimi doświadczeniamibadawczymi w tym zakresie.

Year

Volume

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-51cfbc80-37e6-3328-89b0-9e81934f23bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.