Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(128) | 27-47

Article title

BIEŻĄCE ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE CZ. 1. DOŚWIADCZENIA OSTATNIEGO DZIESIĘCIOLECIA

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest zmianom, jakie w minionym dziesięcioleciu nastąpiły w obszarze zagrożeń terrorystycznych. Autor prezentuje rezultaty zarówno analiz ilościowych, odnoszących się do liczby zamachów, ofi ar, rozkładu geografi cznego zagrożeń, jak i jakościowych, dotyczących modus operandi sprawców i zmian w tym zakresie, skuteczności służb antyterrorystycznych, czynników stymulujących zagrożenia, reakcji społeczeństw na nasilającą się imigrację oraz walki informacyjnej prowadzonej przez organizacje terrorystyczne. Wnioski z przeprowadzonych analiz posłużą za punkt wyjścia do opracowania prognozy zagrożeń terrorystycznych na nadchodzące lata. Dokonawszy oceny poziomu i kierunków zagrożeń, autor stawia tezę, iż taktyki terrorystów stanowią odpowiedź na coraz większą sprawność służb antyterrorystycznych, szczególnie w sferze rozpoznania operacyjnego i coraz większej liczby udaremnionych zamachów. Równocześnie państwa zachodnie nadal nie wypracowały skutecznej strategii eliminacji źródeł współczesnego terroryzmu, co powoduje, iż zagrożenia terrorystyczne nadal pozostają na wysokim poziomie.-

Keywords

Year

Volume

Pages

27-47

Physical description

Dates

published
2020-01-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-51e34f7a-7642-3f55-84df-d27930ed5d2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.