Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 595(8) | 17-28

Article title

O sukcesie w wychowaniu. Paradoksy, napięcia, nieredukowalne sprzeczności

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
We współczesnym świecie szczególne miejsce przypisuje się sukcesowi. Jest on traktowany jako jedno z najbardziej i najpowszechniej pożądanych dóbr. Pragnienie sukcesu nie omija również wychowawców. W tekście wskazuję na źródła, przejawy i konsekwencje tej swoistej kultury sukcesu. Odnoszę się do różnych teoretycznych ujęć wychowania, między innymi do dyskusji dotyczącej jego celowości, i w tym kontekście wskazuję na niemierzalność wychowania, a w konsekwencji – na przyczyny trudności w określeniu tego, czym jest sukces wychowawczy. Formułuję też propozycje pozwalające wychowawcom radzić sobie z tą nieusuwalną trudnością zdefiniowania sukcesu w wychowaniu, wskazując kierunki działań samowychowawczych.

Keywords

Year

Volume

Pages

17-28

Physical description

Dates

published
2020-10-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5207946c-6844-3a34-ae9c-e9cc613fc529
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.