Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(121) | 53-68

Article title

RELACJE MIĘDZY RODZICAMI A DORASTAJĄCYMI DZIEĆMI W RODZINACH POLICYJNYCH

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Przedmiotem niniejszego opracowanie jest analiza porównawcza percepcji postaw rodzicielskich przez dorastające dzieci pochodzące z rodzin policyjnych i rodzin niezwiązanych z zawodem policyjnym. Analizowanymi wskaźnikami badań były twierdzenia opisujące różne sposoby postępowania matek i ojców w percepcji dorastających dzieci. W tym celu zastosowany został kwestionariusz PCR (ang. the Parent-Child Relations Questionnaire) Anne Roe i Marvina Siegelmana. Badaniami objęto 50 dorastających dzieci z rodzin policyjnych i 50 z rodzin cywilnych (stanowiących grupę porównawczą). Pod względem płci grupy były równoliczne (50 chłopców i 50 dziewcząt). Wiek badanych stanowił przedział od 15 do 17 lat. Wyniki badań wskazują, że zarówno w rodzinach policyjnych, jak i cywilnych nie stwierdzono postaw rodziców o skrajnych wartościach, co jest wyrazem zbliżonych stylów wychowawczych. W międzygrupowej analizie porównawczej w percepcji postaw matek przez dzieci istnieje wiele podobieństw, natomiast w percepcji postaw ojców zaznaczyły się pewne różnice. Dorastające dzieci z rodzin cywilnych częściej dostrzegają w zachowaniu ojców przejawy braku akceptacji.

Year

Volume

Pages

53-68

Physical description

Dates

published
2019-11-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5260e3a7-557b-3fd1-8409-95728c2f54e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.