PL EN


Journal
2010 | 2010(51) | 48-54
Article title

POŻEGNANIE Z EDUKACJĄ

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule napisanym w oparciu o doświadczenia w pracy jako edukator muzealny i literaturę przedmiotu autorka stawia tezę o konieczności „pożegnania z edukacją” traktowaną w instrumentalny sposób – nie należy traktować edukacji wyłącznie jako swoistego zabiegu marketingowego, a wydarzeń muzealnych jako działań mających na celu wyłącznie podniesienie frekwencji. Edukacja jest powinnością każdego muzeum wynikającą z definicji, ale współczesny odbiorca nastawiony jest bardziej na dialog niż na wysłuchiwanie monologu, który często jest „wygłaszany” w muzealnych przestrzeniach. W tekście podkreślone zostało, że edukacja powinna być zaproszeniem do aktywnego uczestnictwa zwiedzających, którzy mogą być współtwórcami interpretacji zbiorów. Jest to możliwe z odbiorcami w różnym wieku, i różnym poziomie kompetencji. Realizacja postulatu muzeum jako przestrzeni otwartej możliwa będzie jeśli edukatorzy będą jedną stroną dialogu muzealnego, stając się zarówno nadawcami komunikatów, jak i ich odbiorcami. Zwrócono również uwagę na kompetencje edukatorów wynikające z jednej strony z wiedzy o temacie prezentowanym na wystawach, z drugiej zaś umiejętności pedagogicznych i konieczności podnoszenia kwalifikacji w obu wymiarach. W edukacji muzealnej bardzo ważne jest także to, że kolekcje obiektów powinny być punktem wyjścia i dojścia wszystkich działań edukacyjnych w muzeach. Wprowadzanie działań edukacyjnych bez udziału eksponatów stawia muzea w jednym szeregu z takimi instytucjami, jak domy kultury i instytucje oświatowe. Jest to zagrożeniem dla tożsamości muzeów. Najważniejszym celem edukacji muzealnej jest odnajdywanie sensów i wartości tkwiących w zbiorach obiektów oraz interpretacja ich w poszukiwaniu sensu kultury i ludzkiego życia na ziemi. Współcześnie wielekroć postulowano, by odchodzić od modelu muzeum jako „templum” na rzecz „muzeum – forum”. Trzeba jednak podkreślić, że muzea powinny być i jednym i drugim. Z jednej strony musza zachować świątynny charakter i pozostać miejscami kultu wiedzy, kultury i sztuki. Z drugiej zaś strony powinny i mogą być prawdziwym forum wymiany myśli i prawdziwie humanistycznej edukacji.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
48-54
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-54957cd7-c9d3-347a-836d-f80f3d57ae09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.