Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 568(3) | 3-15

Article title

Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czyli kilka słów o funkcjonowaniu oraz konsekwencjach życia w nieprawidłowym środowisku wychowawczym

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy problemu ekosystemu rodzinnego jako podstawowego środowiska socjalizacjii wychowania dziecka.Nie jest to jednak kolejne definicyjne ujęcie tego tematu, ale raczej synteza wiedzy niezbędnej dla określenia tła stanowiącego przybliżenie zasadniczej problematyki niniejszego studium, koncentrującego się wokół konsekwencji (dla funkcjonowania w dorosłym życiu) wychowywania się w rodzinach dotkniętych kryzysami. Literatura przedmiotu oraz terapeuci coraz częściej kierują uwagę nie tylko na kwestię dorosłych dzieci alkoholików (DDA), ale także – rozpatrując problem w szerszym ujęciu – dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD), zaznaczając tym samym, że osoby, które wychowywały się w nieprawidłowym, dysfunkcjonalnym środowisku, projektują zaburzone zachowania na swoje własne życie partnerskie, rodzinne i społeczne (Pospiszyl, 1998, s. 17–175).

Year

Volume

Pages

3-15

Physical description

Dates

published
2018-05-08

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-549f99b2-196a-388f-ad70-624f4b8def35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.